Verslag discussie over de medisch generalistische zorg op 10 mei 2022

Laego tweedaagse 9 en 10 mei 2022

Tijdens de Laego tweedaagse hebben we met de Laego leden nagedacht over de toekomst van de zorg voor kwetsbare ouderen in tijden van hoge werkdruk en schaarste aan professionals.

Aanleiding waren de mogelijke oplossingsrichtingen gegeven in de “8 aanbevelingen voor medisch-generalistische zorg” die door een expertgroep op verzoek van het ministerie van VWS geformuleerd zijn.

Er is een felle reactie gekomen van LHV Zwolle: de aanhef begint met: ‘reactie op De Acht Stellingen over Medisch generalistischeZorg van de Expertgroep. Een stuk vol drogredeneringen en twijfelachtige representativiteit.’ Lees hier de hele reactie.

Als Laego-bestuur wilden we bij de leden polsen in hoeverre ze te maken hebben met problemen door schaarste aan artsen. Een deel van de huisartsen gaf aan dat het moeilijk is om een opvolger te vinden en een deel van de specialisten ouderengeneeskunde gaf aan dat door intramurale tekorten het extramurale werk bemoeilijkt wordt.

Pasklare oplossingen zijn er nog niet en we hebben ook van niemand gehoord over plannen georganiseerd buiten de eigen organisatie om schaarste aan artsen aan te pakken. De leden zien grote meerwaarde in samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde en durven complexe ouderenzorg aan. De leden staan op zich niet onwelwillend tegenover een iets anders georganiseerde ANW-zorg.

Meerdere malen werd  benoemd dat goede samenwerking met casemanagers, sociaal domein en andere niet-medische disciplines onmisbaar is bij het toekomstbestendig houden van de ouderenzorg. Bij verschillende zorgverzekeraars is netwerkvorming rond de praktijk ook benoemd als essentieel onderdeel van de module ouderenzorg.

We vonden het fijn om als Laego-bestuur het een en ander te horen. De acht aanbevelingen zijn erg geschreven vanuit het idee dat iedere bewoner recht heeft op een arts. Wij denken dat die arts een behapbare brok zorg kan leveren en dat het niet helpt om artsen te overbelasten, want dat houdt men op de lange termijn niet vol. We hebben het ook met LHV en Verenso over deze problemen gehad. Beide organisaties onderkennen het gevaar van overbelasting, en zien in de genoemde 8 aanbevelingen kansen om elkaar te versterken door de medische zorg anders te organiseren. Samenwerking is belangrijk. Dit probleem van schaarste zetten we als Laego-bestuur steeds op de agenda dit jaar.

De hamvraag is: als wij of als jij aanbevelingen mocht doen aan VWS: welke zouden dat dan zijn? We horen het graag!