ANBI-status

De Stichting Landelijke Adviesgroep Eerstelijnsgeneeskunde voor Ouderen (LAEGO) beschikt over een ANBI-status (8226.40.107), waarmee het een algemeen nut beogende instelling is.

Het voordeel hiervan is dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als stichting hoeven we geen erf- of schenkbelasting voor donaties of erfenissen betalen die we gebruiken voor het algemeen belang gebruikt.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Hieronder vindt u de gegevens die LAEGO, in het kader van de ANBI-verplichtingen, toegankelijk heeft gemaakt voor het publiek. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Doelstelling

De doelstelling van LAEGO staat beschreven in onze visie en missie.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan (inhoudelijk)

  • Ontwikkelen en geven onderwijs, via Laego Academy
  • Positie van de kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde in de eerste lijn
  • Samenwerking NHG, Verenso, LHV, CSO, Ineen, Vilans en Beter Oud
  • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van richtlijnen en standaarden, zoals: richtlijnontwikkeling vallen en de LESA ouderenzorg. In nauwe samenwerking met o.a. het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG).

RSIN

8226.40107

Belastingdienst

Bekijk ook de informatie over giften aan ANBI’s van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/