Kaderopleiding

Eerstelijns Ouderengeneeskunde

Hoe doe ik recht aan de specifieke kenmerken van mijn oudere patiënten?
Hoe vind ik mijn weg bij complexe problematiek?

Hoe kan ik de organisatie beter op de rails krijgen, hebben èn houden?
Wat moet ik zelf doen en wat kan ik overlaten aan anderen?

 

Spelen deze vragen ook door uw hoofd als huisarts of specialist ouderengeneeskunde? Denk dan eens aan een verdiepende opleiding zoals de kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde:

 • de NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde voor huisartsen
 • de kaderopleiding Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Met de kaderopleiding bent u beter toegerust om zo goed mogelijke zorg aan ouderen en hun naasten te geven.

Wat houdt de kaderopleiding in?

De opleiding bevat verdieping en verbreding van medische kennis en de wetenschappelijke onderbouwing ervan. Deskundigheidsbevordering van directe collega’s en andere betrokkenen in de eerste lijn is een belangrijk aandachtspunt in de opleiding. Een kaderarts eerstelijns ouderengeneeskunde heeft kennis van de wettelijke kaders, de financiering, de regionale mogelijkheden en bevordert de onderlinge samenwerking.

 

 

Voor wie is de opleiding?

De opleiding is bedoeld voor:

 • Specialisten ouderengeneeskunde die minstens drie jaar praktiseren als specialist ouderengeneeskunde, in de eerste lijn werken en een voortrekkersrol willen vervullen.
 • Huisartsen die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde en een regiofunctie ambiëren. Voorwaarde is dat de deelnemer praktiseert als huisarts in een praktijk/regio waar hij/zij invloed heeft op de organisatie.

Voldoet u niet aan de vereisten, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor deelname? Neem gerust contact op.

Onderwijsdagen

De opleiding duurt twee jaar en vergt ongeveer acht uur per week aan voorbereiding, uitwerking en projectmatig werken. De onderwijsdagen worden centraal in het land gegeven.

Alle onderwijsdagen zijn voor de specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen gezamenlijk. Het uitgangspunt hierbij is ‘samen onderwijs waar het kan, en apart waar het moet’. Op die manier doen we beide beroepsgroepen recht, maar streven we ook naar een gezamenlijk optrekken in de eerste lijn voor de oudere en chronisch zieke met complexe (medische) zorgvragen.

Kijkt u voor de data van de onderwijsdagen en de inschrijving op de website van Boerhaave Nascholing: www.boerhaavenascholing.nl.

Het is stimulerend om te merken hoeveel mensen bezig zijn met zorg voor onze ouderen en samen te kijken hoe we de samenwerking vorm kunnen geven.
Deelnemer NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde, 2014-2016

Opleidingscommissie

 • dr. Annet Wind, Huisarts, hoofd NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde
 • drs. Jacqueline de Groot, hoofd Kaderopleiding SO in de eerste lijn

Begeleidingscommissie

 • prof. dr. Wilco Achterberg (specialist ouderengeneeskunde)
 • dr. Victor Chel (specialist ouderengeneeskunde)
 • prof. dr. Jacobijn Gussekloo (huisarts)
 • drs. Jacqueline Bustraan (onderwijskundige LUMC)
 • drs. Liesbeth van der Jagt (manager nascholing NHG)

Flyer opleiding

Flyer Kaderopleiding GEO, startdatum maart 2021

 

Contact

De vakgroep Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC ontwikkelt deze kaderopleiding in samenwerking met Boerhaave Nascholing, het NHG en Verenso.
E-mail: boerhaavenascholing@lumc.nl
Telefoon: 071- 526 85 22