Laego Academy

Laego vindt onderwijs een belangrijke pijler om de ouderenzorg te optimaliseren. Daarom is in 2018 de Laego Academy opgezet, als antwoord op de grote vraag naar regionale scholingen op het gebied van ouderenzorg in de eerste lijn. Kaderartsen ouderengeneeskunde zijn vanuit hun opleiding en werkervaring expert op dit gebied, en delen graag hun kennis.

Regionaal karakter

Uniek aan de scholingen van de Laego Academy is het regionale karakter. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk gegeven door of in samenwerking met een kaderarts ouderengeneeskunde uit de regio, waardoor het direct aansluit op de behoefte en mogelijkheden die daar gelden.
Laego heeft een databestand met onderwijsmateriaal waar de betreffende kaderarts gebruik van kan maken. De regio bepaalt echter waar de nadruk op ligt!

Thema’s

Er is een veelvoud aan thema’s die volgens Laego de aandacht behoeven om de ouderenzorg in de eerste lijn goed georganiseerd en uitgevoerd te krijgen. Deze thema’s bevatten medisch inhoudelijke kennis, maar ook de multidisciplinaire samenwerking en de organisatie en financiering van de zorg. De Laego Academy heeft diverse modules die los en als één pakket gebruikt kunnen worden. Dit laatste verdient de aanbeveling, omdat daarmee het brede aspect van de ouderenzorg aan bod komt: de oudere patiënt is namelijk vaak niet alleen iemand die is gevallen, het is iemand die óók veel medicatie gebruikt, óók osteoporose heeft en óók een overbelaste mantelzorger heeft.

Voorbeelden van thema’s: vallen, dementie, polyfarmacie en samenwerking tussen huisarts en SO.

Hoe werkt het?

  • Een zorggroep, nascholingsorganisatie of ander gremia (‘de aanvrager’) heeft behoefte aan een scholing over ouderenzorg in de eerste lijn. De doelgroep is bijvoorbeeld de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en/of de praktijkondersteuner.
  • De aanvrager neemt contact op met de Laego Academy voor de inhoudelijke bijdragen: een docent en het bijbehorende onderwijsmateriaal van de Laego Academy.
  • De aanvrager organiseert de scholing, zo veel mogelijk in de eigen regio. Denk hierbij aan het versturen van de uitnodiging, het regelen van de locatie, catering en accreditatie. Uiteraard is de Laego Academy bereid om hierin mee te denken.
  • De aanvrager doneert een klein bedrag (als voorbeeld kan gedacht worden aan 25 euro per presentatie). Dit bedrag wordt gebruikt voor het bijhouden van het onderwijsmateriaal, en eventueel voor de bemiddeling met de docenten. De donatie kan worden gezien als een gift en is belasting aftrekbaar vanwege de ANBI status van Laego. De aanvrager en de docent bespreken onderling een eventuele vergoeding voor het voorbereiden en het geven van het onderwijs.
  • Na afronding van de scholing deelt de docent het geactualiseerde onderwijsmateriaal met de Laego Academy, zodat dit beschikbaar blijft voor eventuele volgende scholingen.

Aanvraagformulier van Laego Academy

Via dit aanvraagformulier kunt u onderwijsmateriaal aanvragen.

Bijdrage Onderwijsmateriaal

Aanbeveling literatuur

Protocollaire Ouderenzorg; editie 2015; S. Brandon, V.H. ten Dam en P.J. Dautzenberg; Uitgever Nederlands Huisartsen Genootschap.
Een handboek vol casuïstiek, handige schema’s en interventies. Bedoelt om huisartsen en wijkverpleegkundigen te ondersteunen bij het organiseren van de zorg voor ouderen.
Te bestellen via: https://www.nhg.org/themas/publicaties/protocollaire-ouderenzorg

Contact

Shanti Brandon, kaderhuisarts ouderengeneeskunde, bestuurslid Laego
E: laegoacademy19@gmail.com

W: www.laego.nl