Activiteiten

Wat doet Laego?
Laego stimuleert nieuwe ontwikkelingen in de eerstelijnszorg voor ouderen. Dit doen wij door het draagvlak voor de veranderingen te vergroten en advies te geven bij de uitvoering.

Kaderartsen initiëren en ondersteunen de daadwerkelijke uitvoering door:

  • Het werken aan zorgvernieuwing in de eigen praktijk en regio, veel in samenwerking met de zorggroepen
  • Zitting te nemen in regionale en landelijke commissies in het kader van ouderenzorg in de eerste lijn
  • Het maken en geven van onderwijs op regionaal en landelijk niveau
  • Het schrijven van wetenschappelijke artikelen
  • Het opstellen van handreikingen en toolkits voor (regionale)toepassing

Laego telt zo’n 175 leden, dit zijn kaderhuisartsen ouderengeneeskunde en kaderartsen specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.
Beide groepen artsen hebben een kaderopleiding voor ouderengeneeskunde in de eerste lijn afgerond. Klik hier voor verdere informatie over de kaderopleidingen.

Klik hier voor het huidige bestuur en de commissie van aanbeveling