Visie en missie

Eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen: lokale, persoonsgerichte, passende, proactieve, samenhangende zorg én ondersteuning

De toenemende complexiteit van zorg vereist samenwerken, adequaat verslagleggen en het uitwisselen van informatie. Zowel tussen de professionele zorgverleners, de vrijwilligers en het sociale netwerk van de oudere. Korte lijnen zijn daarbij onmisbaar. Laego stimuleert deze ontwikkelingen en kaderartsen initiëren en ondersteunen de daadwerkelijke uitvoering.

Bij ouderen met multimorbiditeit en complexe problematiek staat de kwaliteit van leven voorop.
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, praktijk- en/of wijkverpleegkundigen en welzijnswerkers werken daarom nauw samen.

Zorg én ondersteuning
De medische zorg wordt geleverd vanuit eerstelijnscentra, waarin huisartsen ook nauw samenwerken met paramedici, WMO-consulenten, casemanagers en vele anderen. De ondersteuning wordt zoveel mogelijk geleverd door de eigen omgeving van de oudere, aangevuld met vrijwilligers uit buurtcentra en andere welzijnsvoorzieningen. De ontwikkelingen op het gebied van domotica en veiligheid vergroten de zelfredzaamheid.

Korte lijnen
Korte lijnen maakt dat signalen adequaat doorgegeven kunnen worden en er tijdig preventieve acties worden ondernomen. Uiteraard met inachtneming van de privacy en met respect voor de eigen keuzes van ouderen. Naar verwachting draagt deze manier van werken ook bij aan het betaalbaar houden van ons stelsel en aan het werkplezier voor alle betrokkenen.

Links naar visie documenten:
LAEGO visie op de eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen

Visie Huisartsenzorg voor ouderen_2017

Bestuur Laego 2019

 

Shanti, Nettie, Brenda, Jacqueline, Janita, Herman, Arno en Annet